Інформація про організацію:
ГО «Ф’ючелаб Юкрейн» зареєстрована у 2016р. Місія ГО «Ф’ючелаб Юкрейн»- Впровадження дієвих громадських ініціатив, соціальних інновацій та позитивних змін, поширення знань, захист і використання потенціалу самодопомоги, волонтерства.


Мета організації - здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, політичних, культурних, екологічних, гендерних та інших інтересів, надання соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, поширення правових знань та підвищення правової культури, співробітництво і партнерство, в тому числі міжнародне.


Система управління організації. Органи управління і контролю ГО «Ф’ючелаб Юкрейн»: Загальні збори Організації; Правління Організації; Голова Правління Організації; Виконавчий Директор; Ревізійна комісія.